Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

http://www.bosch-home.com.tr/ alan adlı internet sitesi (“Bosch Ev Aletleri”) Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:51 34771 Ümraniye, İstanbul adresinde faaliyette bulunan BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Biz/BSH”) tarafından işletilmektedir. BSH, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)’na uygun olarak, Bosch Ev Aletleri'ni kullanımınızla bağlantılı olarak elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

BSH, Bosch Ev Aletleri’ni kullanan internet kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek, Bosch ürünlerinin satışı, teslimi, kurulum, bakım, onarım vb. satış sonrası servis hizmetlerini yerine getirmek, ürünlerinin tanıtımına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerini sağlamak, müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet sağlamak, geri bildirim yapmak vb. amaçlarla, üyelik aşamasında veya Bosch Ev Aletleri’ni kullanırken, kullanıcılardan bazı kişisel veriler talep etmektedir. Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız olabilir. Çerezler kullanılmak suretiyle (Genişletilmiş Bölüm, “Çerezler”) toplanan ve kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler, örneğin Bosch Ev Aletleri'ni nasıl kullandığınız gibi bilgiler de, eğer bunlar kullanıcıya tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olarak nitelendirilebilir. Kişisel olmayan veriler sadece bir araya toplanmış, büyük veri olarak nitelendirilebilen, özetlenen, toplanan, değerlendirilen ve anonim hale getirilmesi suretiyle gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek bilgilerdir.

Şirketimiz tarafından söz konusu kişisel verileriniz ürünlerimizin/hizmetlerimizin satışı, ürün teslimi, kurulumu, bakımı, onarımı, satış sonrası servis hizmeti işlemlerinin yerine getirilmesi; şirketimiz ve yetkilendirdiği 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin kontrolünün sağlanması; kutlama, temenni ve sair içeriklerle gönderilecek iletilerle şirketimizin tanınırlığını arttırmak ve ürünlerimizin/hizmetlerimizin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, bülten, kampanya bilgilerinin sağlanması, kullanıcılara daha iyi hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet sağlamak için müşteri anketleri yapılması/yaptırılması; size geri bildirim yapılması ve sair amaçlarla işlenmektedir ve sözleşmenin ifası, veri güvenliği, şirketimizin bağlı olduğu şirketin grup politikalarına uyum ve yukarıda belirtilen diğer amaçlarla yurt içindeki veya Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere ilgili diğer ülkelerde bulunan sistemlere ve/veya şirketimizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketlere, yetkili servislerimize, yetkili bayilerimize, lojistik şirketlerine, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, pazar araştırma şirketlerine, çağrı merkezi hizmeti veren şirketler gibi hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere (daha detaylı bilgi için şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz) aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Mevcut ve potansiyel müşteriler ile ilgili veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla sözleşmesel veya mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle işletme konumuzun gereği olarak toplanmaktadır.

Veri Toplanması ve Kullanıma Tahsis Edilmesi

Bosch Ev Aletleri’nden kimliğinizi açıklamadan da faydalanabilirsiniz. Bosch Ev Aletleri’ne eriştiğinizde standart olarak topladığımız bilgilerin ayrıntıları “Ağ Sunucusu Veri Günlüğü” ve “Rumuz Kullanan Kullanıcı Profilleri” maddesi altında aşağıda belirtilir. Kişiselleştirilmiş hizmetlerimizden birine kaydolursanız (örn. My Bosch) adınız ve diğer kişisel bilgileriniz sizden istenecektir; bakınız aşağıda “İnternet Sitemize Kayıt” maddesi. Tarafınızca verilen tüm kişisel veriler söz konusu veriyi bize sağlama amacına uygun şekilde tarafımızca kullanılır ve işlemden geçirilir. Örneğin “Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim” maddesindeki başvuru formu ile verilen bilgiler sizin talebinizi işleme koymak üzere kullanılır.

Ağ Sunucusu Veri Günlüğü

Bosch Ev Aletleri’ne giriş yaptığınızda, ağ tarayıcınız aşağıdaki verileri (“veri günlüğü”), internet sunucumuza otomatik olarak aktarmaya teknik olarak ayarlanır, sonrasında veri günlüğü kayıtlarına aşağıdaki bilgileri onayınız olmasa dahi kaydederiz:

 • Giriş tarihi
 • Giriş zamanı
 • Başvuru internet sitesinin URL'si
 • Alınan dosyalar
 • İletilen veri miktarı
 • Tarayıcı tipi ve versiyonu
 • İşletim sistemi
 • IP adresi
 • İnternete erişim sağlayıcınızın alan adı

Bu bilgiler tarafınızca istenilen içeriğin doğru biçimde teslim edilebilmesi için teknik amaçların gerektirdiği bilgilerdir ve bunun toplanması internet sitelerinin kullanımının kaçınılmaz bir yönüdür. Veri günlüğü internet sitemizin ve altında yatan teknolojinin geliştirilmesi için sadece istatistiki amaçlarla analiz edilir ve sonrasında silinir.

Veri günlüğü, Bosch Ev Aletleri’ni kullanımınızın bir parçası olarak toplanan diğer verilerden (Örn. “Rumuz Kullanan Kullanıcı Profilleri” maddesinde bahsedilen veriler) ayrı olarak depolanır.

Rumuz Kullanan Kullanıcı Profilleri

BSH tarafından çerezler ve izleme pikselleri, Bosch Ev Aletleri’ni kullanımınıza ait veriler reklamcılık ve pazar araştırması maksatlarıyla toplanır ve Bosch Ev Aletleri’ni kullanıcıların gereksinimlerine uygun hale getirilmesi amacıyla kullanılır.

Söz konusu kullanım verilerinin toplanması ve kullanıcı profilinin oluşturulması bir çerez numarası kullanılarak isimsiz temelde yürütülmektedir. Kullanıcı profilleri sadece isimsiz şekilde oluşturulur, saklanır ve bunlar sizin adınızla veya e-posta adresiniz gibi kimliğinizi açığa çıkarabilecek diğer bilgilerle birleştirilmez.

Kullanım verileri Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland (“Adobe”) 'dan alınan Adobe Analytics hizmetinin yardımıyla alınır ve kullanım profilleri oluşturulur. Bosch Ev Aletleri’ni kullanımınıza ilişkin bilgi, Adobe'deki sunuculara iletilir, burada analiz edilir ve Bosch Ev Aletleri’nin genel kullanımındaki trendleri ortaya çıkaran kümülatif veri olarak BSH’ye geri gönderilir.

Kullanım verilerinizin toplanmasına ve bu türden isimsiz bir kullanım profilinin oluşturulmasına itiraz etme hakkınız vardır (kayıt sildirme). Bu konudaki itirazınızı Adobe'un kayıt sildirme internet sitesine bildirebilirsiniz. Adobe Analytics'te çerezlerin ve kayıt sildirme opsiyonlarının işlenmesi için, lütfen şu URL'den, Adobe tarafından sağlanan resmi dokümantasyona bakınız: http://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html

İnternet Sitemize Kayıt

Kişiselleştirilmiş hizmetlerimizden faydalanmak üzere kaydınız sırasında, belirli kişisel verileriniz işlenir. “My Bosch” için kayıt işlemi sırasında aşağıdaki bilgiler vb. istenecektir:

Kayıt işlemi sırasında talep edilen bilgiler Opsiyonel Bilgiler
 • Ünvan
 • Ad ve Soyad
 • Tam Adres
 • Cep Telefonu numarası
 • E-posta adresi
 • Parola
 • T.C. Kimlik No. / Vergi No.
 • İl, ilçe
 • Adres
 • Vergi Dairesi
 • Telefon numarası 2
 • Doğum Tarihi

Bosch Ev Aletleri’ne kayıt olduğunuz takdirde sadece kayıtlı kullanıcılara sunduğumuz içerik ve hizmetlere erişebilirsiniz. Kayıtlı kullanıcılar, kayıt sırasında vermiş oldukları verileri değiştirme ve/veya silme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu hususta bizimle temas kurmak için lütfen “Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni” başında verilen iletişim bilgilerini kullanınız.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi BSH’ye kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak ilişikteki formun doldurulması suretiyle bizzat veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) yukarıda belirtilen adresimize iletebilirsiniz.

Veri Güvenliği

BSH, KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin olanaklar elverdiği ölçüde teknik ve idari tedbirleri almıştır.

Başvuru Formu

Bizimle başvuru formu vasıtasıyla temas kurduğunuzda, verdiğiniz ayrıntılar talebinizin işlenmesi ve takibi amacıyla saklanacak ve kullanılacaktır.

Küçüklere Ait Veriler

Ebeveyninin veya velisinin izni olmadan küçüklerin kişisel verilerinin gönderilmemesi gerekmektedir.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı

Bosch Ev Aletleri diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. BSH link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler

İşbu “Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hakkında Aydınlatma Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.

Genişletilmiş Bölüm

1. Çerezler

Diğer birçok internet sitesi gibi biz de “çerezler”den faydalanmaktayız. Çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Bu yolla, IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli verileri otomatik olarak elde ederiz. Çerezler programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüsler göndermede kullanılamaz. Çerezlerin içerdiği bilgilerle biz sadece navigasyonu kolaylaştırabilir ve internet sitelerimizin doğru görüntülenmesini sağlayabiliriz.

Çerezler, sizi farklı Hizmetlerde tanımak, Hizmetlerimiz üzerinde ve dışında ilgi alanlarınız hakkında bilgi sahibi olmak, deneyiminizi geliştirmek, güvenliği arttırmak, Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek ve reklam sunmak amacıyla mobil uygulama tanımlayıcıları gibi çerez ve benzeri teknolojiler kullanırız. Tarayıcı ayarları ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri kontrol edebilirsiniz.

Her durumda, topladığımız veriler sizin onayınız olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. Elbette ki çerezler olmadan internet sitemizi her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla çerezlerin kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

2. Sosyal Medya Bağlamında Sosyal Eklentilerin Kullanımı


[Facebook]

BSH, Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA (“Facebook”) tarafından işletilen sosyal ağ Facebook.com'dan sosyal eklentileri (“eklentiler”) kullanmaktadır. Eklentiler Facebook logosuyla ya da “Facebook”. “like”, veya “share” ekleriyle tanınırlar.

İnternet sitemizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfayı ziyaret ederseniz, başlangıçta bunlar etkisizdir. Belirtilen tuşu tıklamadığınız sürece eklentiler etkili hale gelemezler. Eklentileri etkili hale getirerek, Facebook ile bağlantı kurarsınız ve Facebook'a veri aktarımı için onay bildirirsiniz. Facebook oturumuz açıksa, Facebook bu ziyareti Facebook hesabınızla ilişkilendirebilir. İlgili tuşa bastığınız takdirde, buna karşılık gelen bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan Facebook'a aktarılır ve orada saklanır.

Veri toplanmasının, verilerin Facebook tarafından ayrıca işlenmesinin ve kullanılmasının, sizin haklarınızın ve mahremiyetinizi korumak için yapabileceğiniz ayarların kapsam ve amacı hakkında, lütfen Facebook Veri Koruma Bildirimine bakınız.

Eğer Facebook'un bizim internet sitemiz aracılığıyla hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız, sitemizi ziyaret etmeden önce Facebook'tan oturumunuzu kapatmanız gerekir.

[Google+]

BSH, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”) tarafından işletilen sosyal ağ plus.google.com'dan sosyal eklentileri (“eklentiler”) kullanmaktadır. Eklentiler Google+ logosuyla ya da “Google+”, “Google plus”, veya “+1” ekleriyle tanınırlar.

İnternet sitemizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfayı ziyaret ederseniz, başlangıçta bunlar etkisizdir. Belirtilen tuşu tıklamadığınız sürece eklentiler etkili hale gelemezler. Eklentileri etkili hale getirerek, Google ile bağlantı kurarsınız ve Google'a veri aktarımı için onay bildirirsiniz. Google+ oturumuz açıksa, Google bu ziyareti Google+ hesabınızla ilişkilendirebilir. İlgili tuşa bastığınız takdirde, buna karşılık gelen bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan Google'a aktarılır ve orada saklanır.

Veri toplanmasının, verilerin Google+ tarafından ayrıca işlenmesinin ve kullanılmasının, sizin haklarınızın ve mahremiyetinizi korumak için yapabileceğiniz ayarların kapsam ve amacı hakkında, lütfen Google Veri Koruma Bildirimine bakınız.

Eğer Google'ın bizim internet sitemiz aracılığıyla hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız, sitemizi ziyaret etmeden önce Google+'dan oturumunuzu kapatmanız gerekir.

[Youtube]

BSH, YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA tarafından işletilen YouTube video platformunu kullanmaktadır. YouTube video ve ses dosyalarının izlenmesine olanak tanıyan bir platformdur.

İnternet sitemize bir sayfa yüklediğinizde, entegre YouTube yürütücüsü video ya da ses dosyasının teknik aktarımını sağlayabilmek için YouTube ile bir bağlantı kurar. YouTube'la bağlantı kurulduğunda, veriler YouTube'a aktarılır.

Veri toplanmasının, verilerin YouTube tarafından ayrıca işlenmesinin ve kullanılmasının, sizin haklarınızın ve mahremiyetinizi korumak için yapabileceğiniz ayarların kapsam ve amacı hakkında, lütfen YouTube Veri Koruma Bildirimine bakınız.

Kullanım Koşulları ve İletişim

Adres

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi,
Balkan Caddesi No:51 34771
Ümraniye, İstanbul


Temsile yetkili kişilerin isimleri

Norbert KLEIN (CEO-İcra Kurulu Başkanı)
Ronald GRUNBERG (CSO-İcra Kurulu Üyesi Satışlar)
Haluk KAYA (CFO-İcra Kurulu Üyesi Finans)
Dr. Ralf Fuchs (CTO-İcra Kurulu Üyesi Teknik)
Osman Hakan TURALI (Marka Pazarlama Direktörü)
İhsan KARA (Bosch Satış Direktörü)


Telefon Numarası

+90 216 528 9000


E-Posta Adresi

kurumsal.iletisim@bshg.com


Ticaret Sicil No:

128825 / 76079


Mersis Numarası :

0723004682700010 EskiMTK(2182597156245142)


Servis Sağlayıcı:

netplace Telematic GmbH


KEP Adresi:

bsh.onlinesatis@hs03.kep.trİşletme Adı:

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Meslek Odası ve Üyesi/Mensubu Olunan Sektörel Kuruluşlar:

Orta Anadolu İhr. Bir. Üyelikleri (http://www.oaib.org.tr/) , MESS ( https://www.mess.org.tr/), PERYÖN ( https://www.peryon.org.tr/) , Reklamverenler Derneği (http://www.rvd.org.tr/) , TEDAR (http://www.tedar.org.tr/) , TEGEV (http://www.tegv.org/) , Fütüristler Derneği (http://www.futurizm.org/) , İSO ( http://www.iso.org.tr/) , Kalder (http://www.kalder.org/) , İstanbul San.Odası (http://www.iso.org.tr/) , İstanbul Maden ve Metal İhracatçılar Birliği (http://www.immib.org.tr/tr/) , İstanbul Ticaret Odası (http://www.ito.org.tr/) , Kategori Mağazacılığı Derneği (http://kategorimagazaciligi.org/), LES(https://www.lesi.org/) , MUDER (http://www.muder.org/tr/ ), AIPPI (http://aippi.org/), Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) (http://www.dtr-ihk.de/tr/) , Banka ve Piyasa İstihbaratçıları Derneği (http://www.istihbaratcilar.com/) , Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (http://www.cerkezkoytso.org.tr/) , DOSİDER (http://www.dosider.org/) , ELDAY Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği (http://elday.org/elday/dernek) , TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) (http://www.tobb.org.tr/) , TÜSİAD (Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği) (http://www.tusiad.org.tr/) TÜRKBESD (Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği) (http://www.turkbesd.org/ ), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) (http://www.yased.org.tr/)

Ticaret Unvanı:

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Giriş

Bu sitede Bosch veya Bosch'a bağlı şirketler tarafından yayınlanan bütün içerik ve bilgiler aşağıdaki kullanım şartları tarafından korunmaktadır. Siteyi gezen ya da siteden faydalanan bütün kullanıcılar bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.


Telif Hakkı

Sitedeki bütün içeriğin sahibi BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir. (Kısaca "BSH") Sitedeki bütün fikir hakları (telif hakları ve komşu haklar dahil) BSH ve/veya içinde çeşitli Bosch kuruluşlarının da bulunduğu içerik ortaklarına aittir ve ait olmaya devam edecektir. Site içeriği BSH Üyelik Sözleşmesi'nde ve Site'de yer alan kullanım şartlarında belirtilen sınırlar dışında kullanılamaz. Kullanıcılar kişisel kullanım için site içeriğini bilgisayarlarına indirebilir veya kopyalayabilir. Bu izin, indirilen veya kopyalanan içerikle alakalı her tür kaynakça, telif veya sahiplik bilgisinin korunduğu durumlarda geçerlidir. Kullanıcılar site içeriğinden aldıkları her kopyaya bu bilgiyi dâhil etmek zorundadır. Kullanıcılar site içeriğine ekleme veya site içeriğinde bir değişiklik yapamaz. Site içeriği kullanıcılar tarafından dağıtılamaz, pazarlanamaz, tekrar basılamaz ya da herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz. Kullanıcıların yukarıda sayılanlardan herhangi birini yaptığını tespit ettiği durumlarda, BSH ve üçüncü kişi ve kurumlar hukuksal yollara başvurma haklarını saklı tutar.


Tescilli Markalar

Sitedeki tüm tescilli markalar ve ("Tescilli Marka") logolarının sahiplik hakkı BSH Hausgeräte GmbH, Bosch pls veya diğer Bosch kurumları ve üçüncü kurumlara aittir. Site içeriğinde bulunan hiçbir şey Tescilli Markaları kullanma izni vermez.


Sorumluluk

Site içeriği kullanıcıların BSH ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgi almasını sağlamak için yayımlanmıştır. BSH site içeriğini güncel tutmayı amaçlamakta olup bu amaçla site içeriğinde herhangi bir ilan ya da ihbarda bulunmaksızın değişiklik gerçekleştirebilir. Sitenin kullanılmaya devam edilmesi, söz konusu değişikliklerin kabul edildiği manasına gelir.


İçerik

Genel bilgilerden oluşur ve özel bir kişinin, kurumun ve üçüncü kişinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değildir.
BSH ile site kullanıcıları arasında bir anlaşma özelliği taşımaz.
Ürünlerin veya hizmetlerin performansıyla ilgili garanti vermez.
Güncel, geniş kapsamlı, tamamlanmış veya kesin olmak zorunda değildir.
Profesyonel görüş veya herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.
Bu sitede yer alan fiyat, kampanya ve uygulama çeşitlilikleri sadece gösterge ve tavsiye niteliğindedir.


Risk ve Sorumluluk

BSH sistem ve yazılımlarını bilgisayar virüslerine veya "Trojan" denilen programlara ve benzerlerine ("virüsler") karşı korumaya çalışsa da, kişi ve kurumların bu siteyi gezerken veya siteden bir materyal indirmesi sonucu oluşacak bilgisayar ve sistem zararlarından sorumlu değildir. Siteyi kullanan ya da siteden faydalanan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından sitenin hacklenmesi, virüs, truva atı vb. metotlarla siteye gizlice girerek sistemleri bozan gayrı kanuni eylemlerde bulunulması, bu yolla site içeriğinin pornografik, etik olarak uygun olmayan, ırkçı, kışkırtıcı, şiddeti teşvik eden, üçüncü şahısların isim, marka ve telif haklarına tecavüz eden ya da herhangi bir şekilde hukuka aykırılık teşkil eden bir içeriğin siteye yüklenmesi ya da siteye erişimin hukuk dışı metotlarla engellenmesi durumunda BSH Ev Aletleri Tic. A.Ş.'nin söz konusu içeriği kaldırma, siteye erişimi geçici olarak durdurma, kanuni yollara başvurma ve bu gibi eylemlerin faillerine tazminat talebi yöneltme hakları saklıdır. Yukarıda sayılan eylemler neticesinde, herhangi bir şekilde diğer site kullanıcılarının ya da 3. kişi ve kuruluşların uğrayacağı zararlardan BSH'nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Sitenin kullanımından kaynaklanan risk ve sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.


Online Satış

Kullanıcılar site üzerinden online alışveriş yapmak istedikleri takdirde ödeme yapmadan önce ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini dikkatlice okumalı ve elektronik olarak teyit etmelidir. Ayrıca, ödeme yapılmadan önce Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 6. Maddesi gereği İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan; sözleşmeye konu mal ve hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkı kullanılma şartları, süresi, usulü ve taşıyıcıya ilişkin bilgiler ve cayma hakkının kullanılamayacağı durumlara ilişkin bilgileri incelemelidirler. Söz konusu ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi kullanıcı tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilir. Kullanıcı tarafından yanlış e-posta adresinin verilmesi nedeniyle ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesinin kullanıcıya ulaşmamasından BSH sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar online sipariş ettikleri ürünü teslim aldıkları günden itibaren 14 gün içinde ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde cayma haklarını kullanabilir. Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesinde belirtilen taşıyıcı firma ile ürünün iade edilmesi halinde kullanıcılar kargo ücretinden sorumlu olmaz. Cayma hakkının kullanılması durumunda, kullanıcılar cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 gün içinde malı BSH veya yetkilendirdiği kişiye teslim etmekle yükümlüdür. Cayma hakkı kapsamında yapılan iadelerde, BSH cayma bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 14 günlük süre içinde kargo ücreti dahil toplam ürün bedelini kullanıcıya tek seferde iade eder. Cayma hakkının kullanımı ve sonuçlarına ilişkin detaylı bilgi ve cayma hakkı kapsamı dışında kalan ürünler kullanıcıların e-posta adreslerine bir örneği gönderilecek olan ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesinde yer alır. Kullanıcının teslimat adresini yanlış veya hatalı vermesi nedeniyle teslimatın yapılamadığı veya geç yapıldığı durumlarda BSH'ın sorumluluğu bulunmaz. Bu nedenle kullanıcılara adres bilgilerini kontrol etmeleri önerilir. Kargo firmasından kaynaklanan nedenlerle ürünün kullanıcıya teslim edilememesinden BSH sorumlu tutulamaz. Bina fiziki koşullarının uygun olamaması nedeniyle malın adrese teslim edilememesinden BSH sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların kredi kartı ve şifre bilgileri BSH tarafından görüntülenemez, kaydedilemez ve 3. kişiler ile paylaşılmaz. Bu nedenle BSH, kullanıcı kusurundan kaynaklanan nedenlerle kullanıcının kredi kartından yapılan haksız ve hukuka aykırı kullanımlardan sorumlu tutulamaz.

Online Satış işlemine ilişkin hak ve yükümlülükler işbu yasal uyarılar metni ile kısıtlı olmayıp Kullanıcılar teyit ettikleri ön bilgilendirme formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi ile doğrudan bağlıdırlar.


Diğer Sitelere Verilen Linkler

BSH zaman zaman kendi sitesinden, içlerinde diğer Bosch şirketlerinin de olduğu diğer sitelere link verebilir. Bu linkler kullanıcıların yararına verilmektedir. BSH link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir. Ayrıca bu sitelerde toplanan kişisel bilgiler de BSH'ın sorumluluğunda değildir. Bu siteden diğer sitelere verilen linkler, BSH.'nin bu siteleri onayladığı anlamına gelmez. Kullanıcılar, kendi güvenlikleri için, bu linkten eriştikleri diğer sitelerin kullanım şartlarını okumalıdır.


Kullanım Şartlarında Değişiklikler

BSH istediği herhangi bir zamanda, ilan ya da ihbarda bulunmaksızın site kullanım şartlarında değişiklik yapabilir. Değişiklikler yukarıdaki kullanım şartlarının yerine geçer. Değişiklik yapıldığında, kullanıcılar yeni kullanım şartlarına tabii olacaktır. Bu nedenle kullanıcıların bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri önerilir.


Bölünebilirlik

Bu kullanım şartlarının hükümlerinden herhangi birinin geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, geçersiz veya uygulanamaz bulunan hüküm, asıl hükmün amacına en yakın, geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.


Feragat Yasağı

BSH tarafından bu kullanım koşularının herhangi bir bölümünün uygulanmaması, BSH'ın bu kullanım koşullarını herhangi bir kişinin geçmiş ya da gelecekteki eylemleri için uygulama hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. BSH tarafından herhangi bir kişinin BSH'ın eylemlerine güvenmesi, bu kullanım koşullarından feragat anlamına gelmez. Sadece BSH'ın yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmış, açık ve yazılı bir feragatname yasal olarak geçerlidir.

Bosch Web Sitesi Üyelik Sözleşmesi

1. İşbu sözleşme BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("BSH") ile kullanıcı arasında BSH tarafından işletilen http://www.bosch-home.com.tr internet sitesine ("BoschWeb Sitesi") üyelik ve kullanım şartlarının belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

2. Web Sitesi'ne üye olmak istiyorsanız, kayıt formunu doldurmanız ve BSH'nın Üyelik Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamak isteyen kullanıcılar bir kullanıcı adı (“Kullanıcı Adı”) ve şifre (“Şifre”) belirlemelidir. Kullanıcı Adı ve Şifre tanımlaması yaptıktan sonra kararınıza göre kayıt formunun altında bulunan "sözleşmeyi okudum kabul ediyorum" seçeneğini onaylamanız ve kayıt ol butonuna basmanız kayıt işleminiz için yeterlidir. Kayıt işleminizin ardından tanımlamış olduğunuz e-posta adresine kaydınızın doğrulanması için bir konfirmasyon e-postası gönderilir.

3. BSH; Üyelik Sözleşmesini onaylayan üyelere, internet ortamından ürün satın alma ve kendisine gönderilecek ürünlerin takibini yapma, imkanı sağlamaktadır. Bosch Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir.

4. Üyeler Bosch Web Sitesi tarafından sağlanabilecek internet ortamında farklı iletişim servislerinden (oylama, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma gibi) yararlanır.

5. Üye, BSH’nin kendisine, Bosch Web Sitesi’ne kayıt formunda belirtmiş olduğu veya daha sonra kendisi tarafından güncellenebilecek adres, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla, iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma hakkı bulunduğunu kabul eder.

6. Bosch Web Sitesi üyesi ("Üye") kendisine ait bir e-posta adresini “Kullanıcı adı” olarak kullanmak suretiyle belirleyeceği "Şifre" ye sahip olur. Kullanıcı adı olarak kullanılacak e-posta adresi üyeye özeldir ve aynı e-posta ile iki farklı kişi üye olarak kayıt olamaz "Şifre" sadece Kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman e-posta adresini ve şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla Kullanıcının sorumluluğundadır. BSH, şifre kullanımından veya şifrenin 3. kişiler ile paylaşılması neticesinde meydana gelebilecek problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcı şifresinin kaybedilmesi durumunda kullanıcıya şifresi, "şifremi unuttum" bölümünden e-posta adresine gönderilir.

7. Kullanıcının Bosch Web Sitesi üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için e-posta adresini ve Bosch Web Sitesi için tanımlamış olduğu şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır. Üyenin faydalanabileceği servisler giriş yapıldıktan sonra üyeye gösterilecektir.

8. Üye; BSH internet servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu, şifre unutma, ürün gönderimi sırasında adresin hatalı verilmesi, fatura adresinin hatalı verilmesi gibi nedenlerden kaynaklanan aksaklıklar söz konusu olduğunda kendisi tarafından verilen bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hallerde üyeliğinin sona erdirilebileceğini kabul ve taahhüt eder.

9. BSH sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer haller sonucunda; işlemin kesintiye uğraması, işlemde hata olması, erişimin kesilmesi hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

10. Bosch Web Sitesi’nde mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın tek taraflı değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutulmaktadır. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Üye tarafından, Web Sitesi’nin kullanımı ya da Web Sitesi’ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

11. Üye, BSH tarafından verilen servis ve yazılımların kullanım haklarının BSH'ya ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayımlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder,

12. Üye, BSH tarafından sunulan hizmetlere BSH tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz bir şekilde ulaşmamayı ve herhangi bir yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu açıkça belli olanları kullanmamayı ve /veya işbu madde kapsamında belirtilenlere uymadığı takdirde BSH'nın uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararları karşılamayı kabul ve taahhüt eder

13. Üye, BSH servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya malzemenin tamamı veya bir kısmının kullanıcı veya Üye rızası dahilinde olduğunu ve kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlar nedeniyle BSH'dan tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

14. Bosch Web Sitesi’nde bulunan yazım hatalarından kaynaklanan yanlış anlaşılmalardan Bosch sorumlu değildir.

15. Üye, İşbu Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen ve güncellenebilecek olan kullanım koşullarına aykırı davrandığı takdirde BSH’nın gerekli müdahalelerde bulunarak Üyeyi servis dışına çıkarma ve gerektiğinde üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

16. Yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmakla yükümlü bulunulan durumların ortaya çıkması ve/veya kullacı'nın BSH sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, BSH, Üye’nin gizli/özel/kişisel bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

17. Taraflar uyuşmazlık halinde BSH’ye ait tüm kayıtların münhasır delil olarak esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini beyan ve kabul ederler.

18. Web sitesine üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve BSH tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

19. Üye, Bosch web sitesine üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin satış ve pazarlamanın geliştirilmesi amaçlarıyla toplanmasına, BSH tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, BSH tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve BSH’yi sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini BSH’nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

20. Üye verilerinin BSH'nın ihmali olmaksızın yetkisiz kişilerce okunmasından (Üyenin Kullanıcı adı ve Şifre bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, Web Sitesi'nden ayrılırken çıkış yapmaması gibi nedenlerden) meydana gelebilecek zararlardan ötürü BSH'nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. Web Sitesi içeriğinde yer alan tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses ve işaret veya sair fikir eserlerinin telif haklarına ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca korunmakta olduğunu ve sayılanlardan herhangi birini izinsiz olarak kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

22. Üye Kullanıcı adı ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt eder.

23. Web Sitesi’nden farklı internet sitelerine bağlantı veya referans verildiği takdirde BSH söz konusu internet sitelerinin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

24. Üye işbu sözleşmeyi kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez. Üyenin yapacağı her tür devir işlemi geçersiz sayılır.

25. Üyeler işbu Üye Sözleşmesine ilişkin olarak veya genel talep ve şikayetlerini Web Sitesinde yer alan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler.

26. Web Sitesinden alışveriş yapan Üyeler Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin talep ve şikayetlerini ilgili sözleşmede belirtilen ve kendilerine elektronik kopya olarak gönderilen mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formlarında belirtilen kanallara ulaştırabilirler.

27. BSH herhangi bir zamanda gerek gördüğü takdirde, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı BSH'nın, Üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

28. İşbu Üyelik Sözleşmesine ilişkin her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

29. Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan "sözleşmeyi okudum kabul ediyorum" alanını onaylayıp “kayıt ol” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.